Wat doet de Dierenambulance noord Kennemerland eigenlijk.

Wat doet de Dierenambulance in Alkmaar e.o. eigenlijk.

De Dierenambulance Noord Kennemerland afgekort DANK. Doet wat een ambulance voor mensen ook doet. Met het verschil dat zoals de naam als zegt dit voor dieren doen. Toch zijn er verschillen.

Toen mijn vader, een paar jaar geleden met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht gebeurde dit met alle toeters en bellen. Zwaailicht, sirene. De ambulance werd op de ringweg in Alkmaar zelfs een moment stilgezet.

Hiervoor heeft een Dierenambulance geen wettelijke toestemming. Er is dus geen ontheffing verleend  t.a.v. bepaalde verkeersregels en dus is de dierenambulance voor de wegen en verkeerswet,  een ‘gewone’ verkeersdeelnemer.

Begin jaren ’70 begon DANK zijn werk te doen. De functie van een Dierenambulance kan tweezijdig gezien worden: Een functie is het zorg dragen voor het welzijn van huisdieren en kleinvee. Een tweede functie is zorg dragen voor het in het wild levende dieren. Een vorm van ondersteuning van de natuurbescherming.

Taken van een dierenambulance zijn onder meer:

Hulpverlening bij acute noodsituaties waar dieren bij betrokken zijn, zoals aanrijdingen en branden

Dieren helpen die in onhandige situaties terecht zijn gekomen, zoals vogels in de schoorsteen, watervogels met loodvergiftiging of haakjes in hun bek door achtergelaten vistuig

Het vervoer van mensen met hun huisdier naar en van de dierenarts, wanneer de mensen zelf geen vervoer hebben. Dit is meestal ook een bron van inkomsten voor de dierenambulance

Het weghalen van kadavers van dieren van de openbare weg

Het plaatsen van vangkooien t.b.v. opvang van zwerfkatten

Het regelen van crematie of begrafenis van een huisdier. Het eerste contact met een huisdierenuitvaartcentrum kan worden gelegd, en ook het vervoer kan worden verzorgd

Educatie en voorlichting aan kinderen, scholen en soms ook volwassenen. Vooral waar het gaat om wilde dieren die beschermd zijn

Advies, vooral aan mensen die zich zorgen maken om dieren die in het wild thuishoren

Het ophalen en proberen thuis te brengen van zwerfdieren, al dan niet met behulp van een evt. geïmplanteerde chip

Er zijn verschillende functies die medewerkers kunnen vervullen:

Centralist. De centralist neemt de telefoontjes aan, geeft zo veel mogelijk advies per telefoon en selecteert welke gevallen zwaar wegen en in welke volgorde de ritten gedaan moeten worden. Daarnaast regelt zij/hij afspraken bij dierenartsen, zorgt voor de communicatie met dierenasiels, en evt. andere hulpdiensten, zoals politie en brandweer, mocht dat nodig zijn. Daarnaast draagt een centralist zorg voor de administratie van de rittenrapporten.

Chauffeur.

De chauffeur is degene die naar de plaats van een ongeval toe rijdt. Hij heeft bij voorkeur een bijrijder bij zich, die de communicatie met de centrale onderhoudt. Eenmaal ter plaatse, wordt bekeken wat de ernst van de situatie is en of een dier met spoed naar een dierenarts moet.

De centralist, chauffeur en bijrijder krijgen allemaal een uitgebreide scholing, zij krijgen naast kennis van dieren en EHBO, les in hygiëne en sociale vaardigheden om eigenaren van de dieren op te kunnen vangen. Deze scholing houd niet op die gaat altijd weer verder.

Kantoor- en beleidspersoneel:

Zij zorgen er voor dat bv. de financiële administratie in kloppend is, dat de gegevens van collectanten en donateurs worden bijgehouden. Bij de DANK regelt de voorzitter van het bestuur de contacten met de gemeenten. Hij treft met hun regelingen over subsidie e.a. zaken. Dit omdat de gemeenten, door de wet verplicht zijn verantwoordelijkheid te nemen voor zwerfdieren en wilde dieren. De Dierenambulance neemt een groot deel van die taak voor de gemeenten waar.

De Dierenambulance kan niet alleen bestaan van de subsidie die zij in ruil voor haar werk van de gemeente krijgt. Er moet veel geld bij om alles rollend te houden. Dus is er ook een bestuurslid verantwoordelijk voor het werven van fondsen, zij gaat bij verschillende bedrijven, organisaties of mensen die geld willen doneren langs. Zij verteld hun onder andere hoe belangrijk het werk is, wat er met het geld gebeurd en dat er projecten zijn die gesponseerd moeten worden om zo het welzijn van de dieren te bevorderen. Een bestuurslid is verantwoordelijk voor de PR, een bestuurslid is Penningmeesteres een zeer nauwkeurige en belangrijke functie. Dan is een Bestuurslid verantwoordelijk voor de Briefwisseling tussen de verschillende organisaties en gemeentes etc.  Een bestuurslid is er voor het gezonde zakelijke verstand. Een functie die tussen idealisten erg belangrijk is.

Bij de Dierenambulance werkt ook een Dierverzorgster. Zo is er bij de DANK een mogelijkheid dat dieren voor een korte tijd worden opgevangen. Voordat ze naar een betere plek gaan die voor ze gevonden moet worden.

Katten en honden kunnen meestal direct in het asiel terecht, maar voor konijnen, kippen, hanen en geiten ligt dat anders. Het verzorgen van die dieren brengt veel werk met zich mee en moet ook kundig geschieden.

Dierenambulances zijn vaak afhankelijk van giften, donaties, collectes en soms subsidies. Alle medewerker(ster)s bij stichting Dierenambulance noord Kennemerland zijn vrijwilligers. Er is een betaalde kracht, een manager voor drie dagen in de week. Zij coördineert alle doorgaande werkzaamheden. Zorgt dat alle dagelijkse bezigheden gedaan worden.

Hoewel het werken voor de DANK vrijwilligerswerk is, worden er wel hoge eisen gesteld aan de vrijwillige medewerkers. De Dierenambulance is 24 uur per dag bereikbaar, dus ook inzetbaar. Zo bestaat de mogelijkheid dat men in situaties terechtkomen die niet ongevaarlijk zijn.

We gaan collecteren, we zoeken dringend vrijwilligers die ons daarbij helpen. Als het je wat lijkt. Je bent van harte welkom. Meld je dan bij Daphne Bakker van de Dierenambulance 06-57569591.

Vast hartelijk bedankt ook namens de dieren.

Advertenties

Dierenambulance, redders in de nood.

Dierenambulance Noord KennemerlandGeschreven door de eigenaar van onderstaande hond!!

Dierenambulance, redders in de nood.   Donderdagochtend 3 november ben ik om 9.00 uur bij mijn dierenarts om een klein knobbeltje van de neus van mijn Riesenschnauzer Mats af te laten halen. Er zal meteen een foto van zijn rechterknie gemaakt worden omdat hij al een tijdje wat moeilijk loopt.  Een paar dagen voor de afspraak zie ik voor het eerst dat hij een beetje een dikke buik heeft, raar, verstopping? teveel gegeten? Ik weet het niet, maar het klopt niet. Even zeggen tegen de dierenarts voor Mats onder zeil gaat! Mijn dierenarts vertrouwt het helemaal niet en maakt meteen een foto van zijn buik. Wat blijkt, een groot gezwel? Holte? “t ziet er uit als een ballon en ook zo groot! Dat het helemaal niet klopt is duidelijk. Er wordt mij aangeraden een echo te laten maken in het dierenziekenhuis in Alkmaar. De volgende morgen kan ik er terecht en de echo wijst uit dat er een groot gezwel in de milt van lieve grote hond zit. Dat is wel even heel erg schrikken. Gelukkig is er ruimte om hem die zelfde dag nog te opereren, hij mag blijven en ik kan hem als alles goed gaat om 5 uur ‘s avonds weer ophalen. Als ik ’s avonds in het dierenziekenhuis aankom is Mats nog helemaal van de wereld. Hij heeft tijdens de operatie heel veel bloed verloren, omdat de milt een heel bloedrijk orgaan is en omdat het gezwel ook al een beetje aan het bloeden was. Omdat hij zoveel bloed kwijt geraakt is werkt ook de stolling niet optimaal (te weinig witte bloedplaatjes ), en moet hij of heel voorzichtig vervoerd worden omdat hij bij het minste of geringste een bloeding kan krijgen, of de nacht in het ziekenhuis blijven waar de dienstdoende dierenarts dan wel een aantal keer naar hem zal gaan kijken maar waar hij toch ook lang alleen zal zijn. Voor mijn gevoel is er op dat ogenblik geen goede keus mogelijk, ik vind het allebei doodeng. Terwijl ik zit te bedenken wie ik zou kunnen bellen met een zeer grote hond om mijn hond de benodigde bloedtransfusie te geven, zodat het aantal bloedplaatjes weer een beetje op orde kan komen, arriveren er twee dames van de dierenambulance. Het lukt mij niet degene te bereiken waarvan

ik hoop het adres te kunnen krijgen van de eigenaar van bedoelde grote hond .Ik begin de moed een beetje te verliezen!  Opeens zegt een van de dames ”Zeg, Pieter heeft toch zo’n grote hond, een Newfoundlander, en hij woont hier vlak bij!”  Ja, ja alles goed en wel, maar hij moet het ook willen en is hij te bereiken? Ik krijg weer hoop! Na aardig wat heen en weer gebeld en ge-sms’t lijkt het erop dat de collega van de dierenambulance medewerksters bereid is om medewerking te verlenen. “Weet je ,ik ga wel even naar hem toe, dan neem ik hem mee hier naar toe” , zegt de kordate jonge vrouw. En inderdaad, enkele minuten later komt er een grote zwarte hond  binnen, met achter zich aan de collega! Grappend en  mopperend dat hij nu geen dienst heeft enz., maar ondertussen dan toch maar voor reddende engel speelt!! Fantastisch, wat ben ik blij, nu is het risico voor mijn gevoel toch veel minder Als de transfusie is gedaan, de Grote Zwarte weer vertrekt, komt Mats eindelijk een beetje bij, je kunt hem gewoon zien opknappen. Even later wordt mijn grote beer met man en macht op de brancard geschoven en zullen de dames hem veilig bij mij thuis afleveren. Na een paar moeilijke en slapeloze nachten en zorgelijke dagen begint Mats behoorlijk op te knappen. Dat is duidelijk. Hij eet goed, doet al weer een wandelingetje en begint alweer behoorlijk eigenwijs te worden , het is en blijft een echte Schnauzer.    Vanmorgen was hij voor controle bij de dierenarts, en de uitslag van het weefselonderzoek was binnen. Het was een goedaardige tumor, dus geen uitzaaiingen, geen kanker! Wat ben ik blij!!  Bij deze wil ik de medewerkers van de dierenambulance heel hartelijk bedanken voor hun inzet en het meedenken. Echt fantastisch! Ik weet niet of Mats het zonder de bloedtransfusie gered zou hebben. Natuurlijk ook een dikke knuffel voor de Newfoundlander! Bij deze bedank ik ook de medewerkers van de kliniek heel hartelijk , zij zijn nog langer gebleven om de transfusie te geven, en waren ook echt begaan met mijn hond!   Bedankt nogmaals en veel succes met jullie belangrijke werk

Jenny Rol

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.